Reklam
Reklam
Ayşegül Uzun

Ayşegül Uzun

Kadın Olmak Zor
gazetecizeki63@gmail.com

Gençlik endişeli...

03 Mart 2021 - 09:18

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (YORSAM) Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da 1200 genç ile birkaç yıl önce yaptığı anket çalışmasında, gençlere göre en güvenilir kurum Cumhurbaşkanlığı olurken, en güvensiz kurumlar arasında yargının son sıralarda yer aldığı belirtildi.

YORSAM'ın, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinde, 1200 genç ile yaptığı, 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gençliğin siyasal, sosyal ve gelecek beklentilerinin tespitine yönelik saha araştırmasının sonuçları açıklanmıştı.

Anketteki 'Yaşamınızdan memnun musunuz? sorusuna gençlerin yüzde 23.4'ü olumsuz yanıt verdi. 'Çok memnunum' diyenlerin oranı yüzde 12.8, 'Oldukça memnunum' diyenlerin oranı yüzde 12.8, 'Memnunum' diyenlerin oranı ise yüzde 38.5, hiç memnun olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 12.5 çıktı.. Ankete katılan gençler, işsizlik ve ekonomiyi sorun olarak gördüler. 'Size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Önem sırasına göre sıralayınız?' soruna gençler, yüzde 28.8 ile işsizlik, yüzde 21.5 ile Eğitim, yüzde 17.8 ile güvenlik, daha sonra ekonomi, hak ve özgürlükler ve son olarak değer sorunları sıraladı." YORSAM’ın birkaç yıl önceki bu çalışması yeniden yapılsa oranlarda her hangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.

Yine ankette sorulan 'Geleceğinizden umutlu musunuz? sorusuna gençlerin yüzde 25,8'inin umutlu olmadığını  "Çok umutluyum" diyenlerin oranı yüzde 10.3, 'Oldukça umutluyum' diyenlerin oranı yüzde 9.2, 'Umutluyum' diyenlerin oranı yüzde 41.3, 'Umutlu değilim' diyenlerin oranı 25.8 ve 'Hiç umutlu değilim' diyenlerin oranı yüzde 13.3 çıkmıştı Ankete katılan gençlerin, en güvenilir kurum olarak Cumhurbaşkanlığını gördüklerini ifade eden YORSAM Başkanı Doç.Dr.Yılmaz Demirhan, şunları ifade etmişti.

"Güvenilir kurum sıralamasında Cumhurbaşkanlığını yüzde 30.4 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 18 ile TBMM, yüzde 9.3 ile Hükümet, yüzde 5.1 ile Emniyet ve yüzde 3.8 ile Yargı geldi. Ankete katılanların yüzde 28.4 oranı da hiçbir kuruma güven duymadıklarını söyledi. Yine anket kapsamında gençlere, 'İmkanınız olursa Türkiye dışında bir ülkede yaşamak ister misiniz? sorunu yanıt veren gençlerin yüzde 54'ün evet dediğini, yüzde 38'i hayır dediğini ve fikri olmayanların oranının ise yüzde 7.7 olduğunu tespit ettik"

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Genç. Nüfus oranında da düşüş var. Birinci Sırada Şanlıurfa, ardından Şırnak ve Mardin var. Ancak gelinen noktada Şanlıurfa ölçeğinde gençlerin gelecekle ilgili en büyük endişeleri İşsizlik ve eğitim sorunu. Şanlıurfa’da İşsizlik ve eğitim alt yapısı çözülmez ise, terör örgütleri ve uyuşturucu tüccarlarının kucağına çocuklarımızı atmış oluruz. Son bir yıldır, Şanlıurfa’da bu sorunla ilgili her hangi bir Yerel yönetici, STK ve kurumların bir çözüm üretmemesini ise yadırgadığımı ifade etmek istiyorum.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum