Reklam
Reklam
Ayşegül Uzun

Ayşegül Uzun

Kadın Olmak Zor

Kutsal Emanetler

28 Mayıs 2019 - 09:09

Kutsal emanetler denince akla hemen Osmanlı İmparatorluğunun peygamber efendimizden geriye kalanları koruması ve bulu gelecek nesillere iletmesi geliyor. Osmanlı İmparatorluğu bu konuda gerçekten kutsal değerlere sahip çıkmış ve o emanetleri bizlere kadar ulaşmasını sağlamıştır.

Benim kutsal emanetlerden kastım ise efendimizin bizlere bırakmış olduğu ve sahip çıkılması gerekilen yetimler. Yetimler neden kutsal bizler için emanet? Çünkü efendimiz de yetim büyüdü. O da hem yetim hem de öksüzdü.

bâzı hadîs-i şerîflerde de şöyle buyrulur: “Müslümanlar içinde en hayırlı ev; içinde yetime iyi davranılan evdir. Müslümanlar içinde en kötü ev de yetime kötü davranılan evdir.” 
“Bir kimse, müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah Teâlâ onu mutlaka cennete koyar.” 

“Bir kimse sırf Allah rızâsı için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır…”  

Pek ulvî bir rûha sahip olan Fahr-i Kâinât Efendimiz, ümmetinin yetimleriyle bizzat meşgul olmuşlar ve insanlık âlemine şu güzel misâli hediye etmişlerdir: “Ben her mü'mine kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına âittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa, o borç bana âittir; yetimlere bakmak da benim vazîfemdir.”

Yetimlere sahip çıkmak cennetin kapısını aralamak anlamına gelir. Bu nedenle yetimlerin bizler için kutsal emanetler olduğunu ve bilhassa efendimizin bizlere birer emanet olduğu gerçeğini asla aklımızdan çıkartmadan onlara yardım elimizi uzatalım.
Bu ramazan ayında bir yetime dokunan şefkat eline rabbim bin yetimin sevabını yazacağını unutmayalım. Yüce dinimiz bizlere Allah'ın emirlerini ve onun rızasının nasıl kazanılacağını çok güzel bir şekilde işaret etmiş ve cennetin kapısını yetimlere şefkatle yardım elini uzatan onları koruyup kollayan insanlara açacağını söylemiş.
Rabbim tüm İslam alemine bu ve benzeri hayırlarla uğraşmayı ve bu hayırlardan doğacak sevapları hanelerimize yazılmasını nasip etsin. Amin. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum