Turizm Ortak akılla yönetilmeli... (2)
Reklam
Reklam
Ayşegül Uzun

Ayşegül Uzun

Kadın Olmak Zor

Turizm Ortak akılla yönetilmeli... (2)

07 Ağustos 2019 - 09:20

“ ŞANLIURFA'DA TURİZM SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ ÖNERİLER”
1-  Şanlıurfa GAP havaalanına inen yolculara “ Uygarlığın ana yurduna, Şanlıurfa'ya Hoş Geldiniz. “Dünyanın En Eski Tapınağı Göbeklitepe'yi, Dünyanın Gözde İlim Yuvası Tarihi Harran Üniversitesi'ni gezmeyi ihmal etmeyin” gibi mesajlar iletilmeli.

2 –  Turizm pazarlamasında hizmet pazarlanır. Hizmet kalitesinin iyileştirilmesini teşvik edilmesi ve düzenli denetimlerini yapılması.

3 –  Turizm pazarlaması, diğer pazarlamalara göre altyapı sorularından daha çok etkilenir. Alt yapı sorunlarının çözümlenmesi.

4 –  Turizm pazarlamasında üretim ve tüketim aynı zamanda meydana gelir. Hizmetler önce satılır sonra tüketilir. Ürün satımı, sunumu ve paketlenmesinde estetik bir anlayışı tercih edilmeli.

5 –  Şanlıurfa'da turizm endüstrisinde marka imajına bağımlılık yerine çekiciliği olan bir bölge,  bir kültür merkezi olduğu vurgulanmalı.

6 –  Turistik ürünler için oluşan talep günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak çok farklılık gösteren değişken bir taleptir. Söz konusu talepler dönemlerine göre planlaması yapılmalı.

7 –  Turizm pazarlamasında tüketici tatminine önem verilmeli.

8 –  Turizm pazarlaması riskli bir pazarlamadır. Hassasiyet gösterilmelidir. Turizm pazarlamasında tüketici üretici arasında iletişim olabildiğince nezaket ve zarafet ölçülerinde olmalıdır.

9 –  İletişim nitelik, fayda, değer ve kişilikli bir yapı içermelidir.

10 –  Markalaşmak sadece ürün ile sınırlı tutulmamalıdır. Davranışlar ve hijyeni de içermelidir.

11 –  Şanlıurfa'da kültür turizmi potansiyeli taşıyan mekânların bulunması,

12 –  Birçok alternatif turizm çeşitliliğinin olması (gurme turizmi, av turizmi, tarih turizmi, eko turizmi),

13 –  Hediyelik eşya, konaklama ve ulaşım maliyetlerinin uygun olması,

14 –  Kentin kültürel ve tarihi canlılığını 24 saat yaşıyor olması,

15 –  Benzer kentler ile karşılaştırıldığında Şanlıurfa'ya gelen turistlerin eğitim seviyelerinin ve ortalama kalış sürelerinin kısa olması,

16 –  Turizm belgeli tesislerin düşük nitelikte olması,

17 –  Reklam ve tanıtım stratejilerinin turist çekmede ve halkı bilinçlendirmede yetersiz olmaları,

18 – Reklam ve tanıtım çabalarının turizmi baltalamasına fırsat verilmemelidir.

19 – Turizm danışma bürolarının ve kent içinde turisti yönlendirecek ve bilgilendirecek, yazılı ve görsel malzemenin yetersiz olması,

20 –  Alt yapı ve üst yapı sorunlarının olması ve rehberlik hizmetlerinin eksikliği.

21 –  Yeni paydaşların sektörde yer almaya başlaması,

22 –  Yıllar boyu basın ve televizyonda yürütülen hatalı tanıtımlar, yanlış bir imajın oluşmasına zemin hazırlamıştır.

23 –  Turizm için başarılı bir planlama yapılmalıdır. İmkânların bir dökümü yapılmalı, turist pazarı değerlendirilmeli, talep-arz dengesi masaya yatırılmalıdır.

24 –  Turistlerin konaklama sürelerini uzatmaya yönelik önlemler alınmalı,

25 – Turizmin kalkınmasının mali yönü için iç ya da dış yatırım olanakları bulunmalı,

26 – Doğal güzellikler, kültürel miras ve toplumsal hayatın özelliklerinin korunması ve geliştirilmesine çalışılmalıdır.

27 – Altyapının ve rekreasyon donanımlarının hem ziyaretçiler hem de yerel halkın dikkate alınarak geliştirilmeli,

28 –  Komşu ülkelerde savaş ve benzeri koşullar, Şanlıurfa turizmine yansımalarını minimize edecek çalışmalar yapılmalı.

29 –  Kamunun turizm açısından Şanlıurfa'daki alt yapı yatırımlarına kısıtlı kaynak ayırması,

30 –  Kentteki suç oranlarının arttığı ve Suriyeli sığınmacılara olumsuz algıları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı.

31 –  Kamu yönetiminin şehir halkın kültürel, sosyal ve ekonomik felsefesi ile uyumlu bir turizm geliştirme programını uygulamaya koyması,

32 –  Kentin, turizm potansiyeli yüksek alanlarda altyapı ve üstyapı eksiklikleri giderilmelidir.

33 –  Kent merkezinde ve ilin diğer yerlerinde turizm danışma büroları açılmalı,

34 –  Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılmalı,

35 –  Turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, inanç turizmi, tarih ve kültür turizmi, kongre turizmi, termal ve sağlık turizmi ile eko-turizm gibi farklı ve alternatif turizm alanları geliştirilmelidir.

36 –  Turizm tesisi ve yatak kapasitesinin arttırılması,

37 – Kongre ve ticaret merkezleri oluşturulmalı, (Fuar alanı sayısı artırılabilir )

38 –  Turizme yönelik hizmet sektörü (yeme, içme, dinlenme gibi) geliştirilmeli,

39 – Hediyelik eşya ve el sanatları çeşitlendirilmelidir. Turizm tesislerinde satış noktalarında satışa sunulmalıdır.

40 – Hazırlanacak Turizm Master Planları çerçevesinde, Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin- Diyarbakır¬-Adıyaman turizm koridorunun belirlenmeli, ildeki kültürel mirasın korunması, turistik ürün ve pazarlama alanları desteklenmeli,

41 –  Turizm faaliyetlerinin mekâna dengeli dağıtılması için konaklama alanlarının bulunduğu noktalara, günübirlik mesafelerde rekreasyon alanları oluşturulmalı (yeme, içme, dinlenme, günübirlik tesisler gibi).

42 –  Bölgeye yabancı turist gelişlerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler desteklenmeli,
43 –  Otel işletmeciliği ve servisi, tur düzenleyicileri ve seyahat acenteleri için gerekli turizm personeli eğitimi gerçekleştirilmeli ve yaygınlaştırılmalı
(Devamı gelecek)

YORUMLAR

  • 0 Yorum