Her 5 çocuktan 1’i işçi olarak çalışıyor
Reklam
Reklam

Her 5 çocuktan 1'i işçi olarak çalışıyor

Şanlıurfa Barosu başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye genelinde çocuk işçiliğine dikkat çekti. Açıklanan verilere göre dünyada her 5 çocuktan 1'i işçi olarak çalıştırılıyor.

Her 5 çocuktan 1'i işçi olarak çalışıyor

Şanlıurfa Barosu başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye genelinde çocuk işçiliğine dikkat çekti. Açıklanan verilere göre dünyada her 5 çocuktan 1'i işçi olarak çalıştırılıyor.

Her 5 çocuktan 1'i işçi olarak çalışıyor
13 Haziran 2019 - 09:42

Ülkemizde yoğun olan çocuk işçiliği birçok sorunun meydana gelmesine neden oluyor. Şanlıurfa Barosu da çocuk işçiliğinin oluşturduğu sorunlara dikkat çekti. Verilere göre Dünyada 152 milyon çocuk işçisinin olduğunun vurgulandığı Baronun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Çocuk işçiliği hem sosyal hem de ekonomik açıdan çok önemli bir insan hakları sorunudur. Çocuk işçiliği bilindiği gibi sadece ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukları kapsamayıp ev içinde de çalışan çocukları kapsamaktadır ve bu durum günden güne büyük bir artış göstermektedir. Çocuk işçiliği genel olarak yoksulluk ve güvencesizlik zemini üzerinde kurulan istihdam stratejilerinin ürettiği bir sonuç olarak meydana gelmektedir. Bu yüzden çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerden biri de bu istihdam stratejileriyle de mücadele etmektir.
'Suriyelilerin gelmesiyle sayısı arttı'
Dünyada her 5 çocuktan 1’i çalışmak zorunda bırakılmaktadır.Özellikle ülkemizde hâlihazırda zaten yüksek olan çocuk işçiliği oranı geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklarla beraber en üst seviyeye ulaşmıştır. Var olan bu çocuk işçiliği sorunu birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.Bu sorunların bazıları şunlardır: Eğitimden yoksun kalma, Yetişkin işsizliği, Kayıt dışı çalışma, Sendikal hak ihlalleri, Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları, Çocuk istismarı, Çocuk psikolojisinde olumsuz etkiler.
Çocuk işçiliği; açıklanan TÜİK 2018 verilerine göre; çocuklarda iş gücüne katılma oranı 2017’de yüzde 20,3 iken,2018 yılında bu oran 21,1’e çıkarak artış göstermiştir. İş gücüne cinsiyet bazında bakıldığında ise 2017’de iş gücüne katılma oranı erkek çocuklarda yüzde 28,5 iken aynı oran kız çocuklarında 11,8 oldu.Bu oran, 2018’de ise erkek çocuklarında yüzde 30 iken kız çocuklarında 11,8 oldu.Pisa’nın karşılaştırma raporuna göre göre okula aidiyet hissi en düşük ülke Türkiye olarak belirlenmiştir. Türkiye’deki çocuklar okuldan mutsuzlar çünkü ayrımcılık ve ötekileştirme yüksek; Taraf olduğumuz Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesindeki "Çocuğun Yüksek Menfaati" ilkesi gereği çocuklara eğitim görmeleri için sağlık bir ortam sunulması gerekmektedir. Eğitim sistemindeki bu bozukluklar çocukların okula aidiyet hissini ortadan kaldırdığından çocuklar okul dışındaki alanlara yönelmektedir.Bu da çocuk işçiliğinin artmasında büyük rol oynamaktadır.
'152 milyon çocuk işçisi var'
Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) verilerine göre dünyada 152 milyon çocuk işçi bulunmakta ve bu çocukların 73 milyonu tehlikeli işlerde çalışmaktadır.Türkiye, hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hem de, ILO'ca düzenlenmiş, başta 138 sayılı sözleşme olmak üzere, çocukların çalışma koşullarını belirleyen sözleşmelere taraftır. Ancak, uluslararası sözleşme ve tavsiyelere taraf AB ülkelerinde ülkemizde  de tüm çocukların çalışma yaşamından uzaklaştırılması hedefine ulaşılamamıştır. Bu hedefe ulaşılamamasının sebeplerinden biri 1982 Anayasası'nın 'Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakları' başlıklı maddesine bakıldığında, "kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işte çalıştırılamaz" cümlesinden sonra gelmek üzere, "çocuklar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar" hükmüne yer verilmesidir. Çünkü bu maddede belli koşullar sağlanması dâhilinde çocukların bir kısım işlerde çalışabileceği öngörülmüştür. Ki buna benzer bir hüküm 4857 Sayılı İş Kanunumuzun 71. maddesinde görülmektedir. Bu maddeye göre; hafif işlerde de olsa, 14 yaşını doldurmuş olan çocukların çalışmasına izin verilmiştir. 15 yaşını doldurmuş çocuklar için, yasanın ilerleyen maddelerinde 'ağır ve tehlikeli işler' ile 'yer ve sualtı işleri' açısından getirilen sınırlama dışında düzenleme bulunmamaktadır. Şu halde, 15 yaşını dolduran çocuklar, İş Kanununda belirtilenler ve özel kanunlarda yer alan istisnalar dışında kalan her işte çalıştırılabileceklerdir.
Anayasamızdaki ve diğer kanunlarımızda yer alan bunun gibi maddeler çocuk işçiliğini ister istemez bazı şartlarda meşrulaştırmaktadır. Çocuk işçiliğinin giderek azaltılması için bu maddelerde değişikliğe gidilmedir.Bunun yanında birçok sosyal, ekonomik düzenleme yapılarak tüm kamu kurum ve kuruluş ve STK lar nezdinde güç birliği yapılarak özverili bir şekilde çocuk işçiliğinin en aza indirilmesi için ortak çalışmalar yapılmalıdır. Şanlıurfa Barosu olarak çocukların refah içinde en sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapılacak tüm çalışmalarda destek olacağımızı ve yakın takipçisi olacağımızı belirtiriz."
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Harran Tıp'ın Başhekimi istifa etti
Harran Tıp'ın Başhekimi istifa etti
Şuursuz Aşk’ın vizyon tarihi açıklandı
Şuursuz Aşk’ın vizyon tarihi açıklandı